Teknik Destek Ambulans Lojistik Birimi
21 Ağustos 2020

Teknik Destek Birim Sorumlusu

 1. Başhekimliğe ait lojistik destek malzeme deposunu kontrol etmek. Ambulansların lojistik ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklikleri gidermek. Teslim kayıtlarını kontrol etmek.
 2. Ambulans arızalarında veya trafik kazalarında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 3. İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ ne bağlı tüm araçların kasko, vize, trafik sigortası, rutin km bakımı, yazı-şerit değişimi gibi işlemlerini yaptırmak ve işlem sonrasında evrakların ASOS a girişlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
 4. Arızalı veya kazalı ambulansların tamiri için bakım-onarım şartnamesinin hazırlanmasını, aracın kaskodan çektirilmesini, ilgili formları doldurulmasını ve ambulans değişmesi gerekiyorsa değişiminin yapılmasını sağlamak.
 5. ASOS Programını aktif olarak kullanır. Ambulans değişikliklerinde de ilgili değişikliği ASOS Programına kaydedilmesini sağlamak.
 6. Servislerden gelen faturaları inceler, kaydeder, teknik kanaat raporu eksik olanları atölye çalışanı ile tamamlayarak masraf tablosu için gereken verileri hazırlanmasını sağlamak.
 7. Ambulansların 1 Nisanda yazlık, 1 Aralıkta kışlık lastiklerinin takılması için gerekli yazışmanın yapılmasını, şartname hazırlanmasını, lastik ihtiyacının belirlenmesini, lastiklerin taktırılmasını, takibini, depoya yerleştirilmesini ve hurdaya çıkan lastiklerin tutanağının düzenlenmesini sağlamak.
 8. Teknik Destek Birim Odasında bulunan Güncel 112 Ambulans Panosunda ambulans değişikliklerinin belirtilmesini sağlamak.
 9. Hizmet aracına dönüştürülecek veya HEK işlemine tabi tutulacak ambulanslarla ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 10. Aracın motor/şasi no değişikliklerinde, kurumlar arası devir halinde trafik tescil işlemleri yapılma sürecine hâkim olarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 11. Başhekimliğe ait tüm araçlar ile ilgili her türlü bakım-onarım-lojistik malzeme talepleri için Taşınır Kayıt Sorumlusuna Taşınır İstek Belgesini doldurup teslim etmek. Talebin karşılanmaması durumunda Satın Alma Talep Formu ve talebi yapılan malzemelerin şartnamelerini hazırlayarak tekrar Taşınır Kayıt Sorumlusuna teslim etmek.
 12. Tıbbi cihazların bakım/ onarım sürecinin ve yüklenici firmanın sözleşme hükümlerine uygun hareket etmesinin kontrol ve takibini yapmak.
 13. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan tıbbi cihazların arıza takibini yapmak ve yapılan işlemleri ASOS a girmek.
 14. Tıbbi cihazların arıza durumlarında; ekip personellerine yedek sağlam tıbbi cihaz verip, arızalı olan cihazı yaptırmak üzere ilgili servise gönderip cihazın arızasının giderilmesini sağlamak.
 15. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlara verilen yeni demirbaş ve tıbbi cihazların envanter kaydını Taşınır Kayıt Yetkilisi ile çıkarıp ASOS’a ve MKYS ‘ye yüklenmesini sağlar.
 16. Glukometre test solüsyonları ile glukometrelerin iki ayda bir düzenli şekilde testlerinin yapılmasını sağlamak.
 17. Yedek ambulansların ön-arka kabinlerini vakaya hazır hale getirerek günlük kontrollerini yapıp ASOS’ tan Ambulans Günlük Kontrol Formu ve Tıbbi Cihaz Kontrol Formlarını doldurulmasını sağlamak. Eksiklikleri ana depodan temin ederek tamamlatmak.
 18. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların kalibrasyon ve bakımlarını yaptırarak bilgilerini sisteme girer ve gerektiğinde kalibrasyon talebi oluşturur.
 19. Teslim alınan, teslim edilen tüm malzemelerin teslim tutanakları ve servis faturalarını dosyalamak
 20. İhtiyaca göre tıbbi cihaz talep etmek, şartname hazırlamak.
 21. Tıbbi cihazların kalibrasyon planını, cihazların envanter listesi hazırlamak.
 22. Teknik depoda bulunan malzemeleri günlük kontrol etmek, teslim alınan teslim edilen malzemeleri kayıt altına almak. Ambulansların ekiplerin lojistik malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklikleri giderilmesini sağlamak.
 23. Oksijen tüpü değişimini yapılıp, kayıt altına alınmasını sağlamak.
 24. Dezenfeksiyon için gelen ambulansların dezenfeksiyonları yapılıp, kayıt altına alınmasını sağlamak.
 25. Her araç çıkış ve dönüşünde araç seyr-ü sefer defterleri ve taşıt görev emirlerini doldurur.
 26. Başhekimlikte bulunan araçların temiz teslim alınıp, temiz teslim edilmesini sağlamak.
 27. Diğer kişiler tarafından kamu zararı oluşan ambulanslarda zarar tespit tutanağı düzenlemek.
 28. EBYS ‘ den birime gelen- birimden giden yazışmaların takibini sağlamak.
 29. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.
 30. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

Birim Sekreteryası

 1. İstasyon nöbetçi ekiplerinin Ambulans Bakım Formunu zamanında tam ve eksiksiz olarak sisteme girmesini sağlamak ve uygun olanları onaylamak.
 2. Ambulans ve hizmet araçlarının tüm bilgilerinin ASOS Programına kaydedilmesini sağlamak. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçların sigorta, kasko, muayene bilgilerini sürekli güncel tutar ve birer suretlerini sisteme yüklemek.
 3. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlarda kayıtlı bulunan tüm araçların önden, yandan ve arkadan olmak üzere resimlerini sisteme yüklemek.
 4. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlarda kayıtlı bulunan tüm araçların ve tıbbi cihazların arıza takiplerini yapmak ve yapılan işlemleri ASOS sistemine girmek.
 5. İstasyon nöbetçi ekiplerinin aldığı yakıtları sisteme girmesini sağlamak.
 6. Tüm araçların araç sefer defterinin sistem üzerinden zamanında doğru ve eksiksiz sisteme girmesini sağlamak.
 7. ASOS Programını aktif olarak kullanır. Bünyesinde bulunan yedek araçların istasyona verilmesi durumunda Demirbaş Hareketleri kısmından gerekli atamayı yapmak.
 8. Yeni araç gelmesi durumunda Demirbaş tanımlama kısmından araçları sisteme tanımlayarak ve bu araçlara ait sigorta kasko bilgilerini sisteme yükleyerek sürekli güncel kalmasını sağlamak.
 9. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçların zorunlu trafik sigortası, kasko taleplerini yapmak.
 10. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların kalibrasyon ve bakımlarını yaptırarak bilgilerini sisteme girer ve gerektiğinde kalibrasyon talebi oluşturur.
 11. Nöbetçi tarafından teslim alınan, teslim edilen tüm malzemelerin teslim tutanakları ve servis faturalarını dosyalamak ve Müdürlüğe göndermek.
 12. Tıbbi cihazların kalibrasyon planını, cihazların envanter listesi hazırlamak ve ihtiyaca göre tıbbi cihaz talep etmek, şartname hazırlamak.
 13. Bakanlıktan ve Başhekimlikten gelen duyuruları takip ederek ve konu hakkında gereğini yapmak.
 14. Ambulans arızalarında veya trafik kazalarında gerekli evrakların eksiksiz doldurulmasını sağlayıp Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza bildirimlerini yapmak.
 15. Servislerden gelen faturaları inceleyerek, kaydeder. Teknik kanaat raporu eksik olanları atölye çalışanlarına tamamlatarak masraf tablosu oluşturmak.
 16. Aracın motor/şasi no değişikliklerinde, kurumlar arası devir halinde trafik tescil işlemleri yapılma sürecine hâkim olarak gerekli tüm evrakları dosyalamak.
 17. Araçların lastik değişim, onarım ve takipleri ile elektronik ve yazılı olarak arşivlenmesini yapmak.
 18. Hizmet aracına dönüştürülecek veya HEK işlemine tabi tutulacak ambulanslarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
 19. Başhekimliğe ait tüm araçlar ile ilgili her türlü bakım-onarımı ile ilgili mal-malzeme talepleri için Taşınır Kayıt Sorumlusuna Taşınır İstek Belgesini doldurup teslim etmek. Talebin karşılanmaması durumunda Satın Alma Talep Formu ve talebi yapılan malzemelerin şartnamelerini hazırlayarak tekrar Taşınır Kayıt Sorumlusuna teslim etmek.
 20. Acil Sağlık Hizmetleri Mevcut Durum Formunun Teknik Destek Birimi ile ilgili bölümünün doldurularak Bakanlığımıza göndermek.
 21. Diğer kişiler tarafından kamu zararı oluşan ambulanslarda zarar tespit tutanağı düzenlemek.
 22. EBYS yi aktif kullanarak, birimine gelen tüm yazışmaların takibini ve Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalanmasını sağlamak. Yılsonunda Genel Arşiv Birimine teslim etmek.
 23. ASOS da tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.
 24. İzin/rapor/gerekli durumlarda işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.
 25. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

 

Lojistik Hizmet Çalışanı

 1. Başhekimlik hizmet araçlarını ve ambulansları kullanmak.
 2. Ambulans ve hizmet araçlarının temiz, kullanıma hazır olmasından sorumludur,
 3. Gerekli durumlarda istasyonlara aylık depo ilaç, sarf, temizlik, kırtasiye malzemelerinin dağıtımlarını yapmak.
 4. ASOS ve EBYS ‘ yi aktif olarak kullanır.
 5. Başhekimlikteki kullanılan araçlar için çıkış ve dönüşünde araç seyr-ü sefer defterleri ve taşıt görev emirlerini doldurur.
 6. İzin/rapor ve gerekli durumlarda işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.
 7. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

Teknik Destek Nöbetçi Personeli

 1. Nöbetini İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde tutar.
 2. Nöbete saat 08.00-20.00 ile 20:00- 08:00 arası 12 saat olarak iki vardiya tutulur.
 3. Nöbet boyunca resmi 112 kıyafetlerini giyer.
 4. Nöbet başlangıç ve bitişlerinde ASOS a imza atar.
 5. Nöbet devir-teslimini her gün sabah saat 08.00 da Birim Sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı başkanlığında yapar.
 6. Günün nöbetçi personeli nöbete gelmeden nöbet yerini terk edemez.
 7. Nöbete başlarken mevcut yedek ambulansların ön-arka kabinlerini kontrol ederek, eksikleri tamamlar ve kontrol formlarını doldurur.
 8. Yedek oksijen tüplerinin sayımını yapar, tüp sayısı kritik stok seviyesinin altına inmeden tüp isteminde bulunur. Ayrıca tüp ihtiyacı olan ekiplere ihtiyaçları kadar tüpü vererek kayıt altına alır.
 9. Başhekimlikte kullanılan araçlar için çıkış ve dönüşünde araç seyr-ü sefer defterleri ve taşıt görev emirlerini doldurur.
 10. Mesai saatleri dışında da gerektiğinde ilgili teknik personellerin İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ ne getirilip götürülmesini sağlar.
 11. Teknik Destek Birimi günlük nöbet defterine nöbet esnasında meydana gelen sorunları ve yapılan işlemleri yazarak imzalar.
 12. Nöbet listesinde yapılacak olan değişikliklerde, nöbet değişim dilekçesini nöbeti değiştireceği personelle birlikte imzalayarak birim sorumlusuna ve İl Ambulans Servisi Başhekimine onaylatır. Aksi takdirde yapılan nöbet değişikliklerine onay verilmez.
 13. Yapılan nöbet değişimlerinde KKM ve Teknik Destek Birimi odasında ki nöbet listeleri de değiştirilir. Bu değişikliğin yapılmasından nöbet değişimini talep eden personel sorumludur.
 14. Yapılan ambulans değişikliklerinde Teknik Destek Odasında bulunan Güncel 112 Ambulans Panoları üzerinde ilgili değişikliği belirtir.
 15. Yapılan tüm iş ve işlemleri birim sorumlusuna ve Başhekime bilgi vererek yapar.
 16. Başhekimliğe bağlı tüm ambulans ve tıbbi cihaz arıza ile kazalarında gerekli müdahalelerde bulunur veya bulunulmasını sağlar.
 17. Tıbbi cihazların bakım/ onarım sürecinin ve yüklenici firmanın sözleşme hükümlerine uygun hareket etmesinin kontrol ve takibini yapmak.
 18. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçların ve tıbbi cihazların arıza takibini yapmak ve yapılan işlemleri ASOS a girmek.
 19. Tıbbi cihazların arıza durumlarında; ekip personellerine yedek sağlam tıbbi cihaz verip, arızalı olan cihazı yaptırmak üzere ilgili servise gönderip cihazın arızasının giderilmesini sağlamak.
 20. Glukometre test solüsyonları ile glukometrelerin iki ayda bir düzenli şekilde testlerinin yapılmasını sağlamak.
 21. Yedek ambulansların ön-arka kabinlerini vakaya hazır hale getirerek günlük kontrollerini yapıp ASOS’ tan Ambulans Günlük Kontrol Formu ve Tıbbi Cihaz Kontrol Formlarını doldurmak. Eksiklikleri ana depodan temin ederek tamamlamak.
 22. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların kalibrasyon ve bakımlarını yaptırarak bilgilerini sisteme girer ve gerektiğinde kalibrasyon talebi oluşturur.
 23. Teslim alınan, teslim edilen tüm malzemelerin teslim tutanakları ve servis faturalarını dosyalamak ve birim sekretaryasına teslim etmek.
 24. İhtiyaca göre tıbbi cihaz talep etmek, şartname hazırlamak.
 25. Birim sekretaryası ve Taşınır Kayıt Yetkilisi ile koordineli çalışarak tıbbi cihazların kalibrasyon planını, cihazların envanter listesi hazırlamak.
 26. Teknik depoda bulunan malzemeleri günlük kontrol etmek, teslim alınan teslim edilen malzemeleri kayıt altına almak. Ambulansların ekiplerin lojistik malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklikleri gidermek
 27. ASOS Programını aktif olarak kullanır. Ambulans değişikliklerinde de ilgili değişikliği ASOS Programına kaydedilmesini sağlamak.
 28. Ekiplere yedek ambulans teslim edildiğinde veya ekiplerden araç teslim alındığında Yedek Ambulans Teslim Formunu doldurur ve Birim sorumlusuna/sekretaryasına teslim eder.
 29. İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ ne bağlı tüm araçların lastik değişim, onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 30. Ambulansların arıza veya kaza durumlarında çekici-yol yardım işlemlerini ve yetkili servise ulaşımlarını sağlamak.
 31. Başhekimlikte bulunan Teknik Destek Birimince teslim alınan veya teslim edilecek tüm araçların temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak. Temiz teslim alınıp, temiz teslim edilmesini sağlamak.
 32. İstasyonlara oksijen tüpü teslim etmek ve kaydını tutmak.
 33. Dezenfeksiyon için gelen ambulansların dezenfeksiyonları yapıp, kayıt altına almak.
 34. Diğer kişiler tarafından kamu zararı oluşan ambulanslarda zarar tespit tutanağı düzenleyerek birim sekretaryasına teslim etmek.
 35. İzin/rapor/gerekli durumlarda işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.
 36. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.