İnsan Kaynakları Birimi
26 Şubat 2020

Personel Özlük

 1. Personelin kuruma başlayış ve ayrılış işlemlerini ÇKYS ve ASOS yazılım programı üzerinden yapmak.

 2. İstirahat, Doğum Öncesi ve Sonrası raporlar ile iş görmezlik belgelerinin, yıllık izin, saatlik izin, ücretsiz izin, mazeret izni (ölüm, doğum, evlilik v.s), askerlik ayrılış-başlayış işlemlerini, iş kazalarını takipler, ÇKYS ve ASOS a işlemek ve İl Sağlık Müdürlüğü’ ne göndermek.

 3. Tüm personelim fiili hizmet süresini düzenleyip İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek.

 4. İstasyon ve diğer birimlerde çalışan gebe personelin 24. haftadan itibaren nöbetli sistemden çıkarılıp gündüz mesaisine geçiş işlemleri ve takibini yapmak.

 5. Her yıl Ocak ayında Mazeret atamalarıyla gelen personellerin mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri istenerek İl Sağlık Müdürlüğü’ ne göndermek.

 6. Ataması yapılan personele atamalarını, 112 eğitimleri dışında eğitim sertifikası gelen personele sertifikalarını, kadro-terfisi gelen personele terfisini tebliğ ederek, alınan olurların, sertifikaların, tebliğ-tebellüğ belgelerinin dosyasında saklanmasını sağlamak.

 7. ASOS Programını aktif olarak kullanarak ve tüm personelin bilgilerinin (telefon, adres, yıllık izin vb.) güncel olmasını sağlar.

 8. Aday memurları tespit etmek, eğitim almalarını ve stajlarının yapılmasını sağlamak.

 9. Personellerin yıllık izin planını oluşturmak.

 10. Personel kimlik kartı başvuru işlemlerinin yapılması ve dağıtımını sağlamak.

 11. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

Personel Planlama

 1. Personellerin ayrılış- başlayışlarını takip ederek güncel personel listesi oluşturmak.

 2. İstasyon, KKM ve nöbetli sistemde çalışan başhekimlik birimlerinin aylık nöbet listeleri ile günlük ekip listelerinin karşılaştırılmasını yapmak.

 3. İstasyon ve diğer birimlerde çalışan gebe personelin 24. haftadan itibaren nöbetli sistemden çıkarılıp gündüz mesaisine geçiş işlemleri ve takibini yapmak.

 4. Afet, protokol görevlendirmeleri vb. gibi durumlarda personel planlamasını yapmak, kişilere tebliğ etmek ve ekipler arasında koordinasyonu sağlamak.

 5. İstasyonların ay içerisinde planlama dönemi dışındaki personel ihtiyacını gidermek.

 6. Personelin istasyonlar ve birimler arası yer değişiklik Onay yazılarının yazarak, takibini yaparak personele tebliğ işlemlerini yapmak. İstasyon sorumlu Onay ve değişikliklerini yazmak.

 7. Acil Sağlık Hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, süratli, verimli olarak yürütülmesini sağlamak ve hizmetin aksamasını önlemek amacıyla personel planlaması yapmak. Geçici görevde olan personelleri takip etmek. Personel yer değişikliklerini dijital ortamda Müdürlük İnsan Kaynakları Birimine bildirmek.

 8. İstasyon, KKM ve nöbetli sistemde çalışan başhekimlik birimlerinin aylık nöbet listelerini kontrol ederek zamanında doğru ve eksiksiz olarak hazırlamasını sağlamak ve Başhekime hazır olduğunda bilgi vermek.

 9. Personelin nöbet değişimlerini takip ederek uygun olanları ASOS üzerinden onaylamak.

 10. İstasyon sorumluları tarafından talep edilen nöbet iptalleri ve diğer mesai girişlerini takip eder ve uygun olanları onaylaması için başhekime bilgi verir.

 11. 24 saat süreli diğer istasyonlara görevlendirmeleri ASOS ta ilave nöbet girişinden yapar.

 12. İstasyon Sorumlularının belirlenip onay alınmasını sağlayarak tüm birimlere duyurmak.

 13. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.