Mali İşler Birimi
26 Şubat 2020


Mali İşler Sorumlusu

 1. Komuta Kontrol Merkezi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği personellerine ait çalışma gün sayılarını (Döner Sermaye Ek-3 Formu) düzenleyip İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili programına veri girişlerini yapmak.

 2. Tüm personelin fazla/ek çalışma ile ilgili formları düzenleyerek İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimiyle gerekli yazışmaları yapmak.

 3. Sorumlu hekimlerin listesini her ay İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirmek.

 4. ASOS ‘tan aylık olarak Başhekimlik personelinin oluşturulup, mesailerinin takibini yapmak.

 5. Her ay sonunda yerli ve mülteci hastalar için vaka hizmeti, fatura hizmeti ve muhasabe fişi gibi hizmetleri oluşturmak.

 6. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 7. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

Mali İşler Çalışanı

 1. Tüm personelin fazla/ek çalışma ile ilgili formları düzenleyerek İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimiyle gerekli yazışmaları yapmak.

 2. Her ay başında Başhekimlik personellerinin yemek listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimine teslim eder.

 3. Her ay sonunda ay boyunca aktif sürücülük yapan ATT, Paramedik,  sağlık memuru listelerini toplayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirmek.

 4. Her ay sonunda hizmet alımı yolu ile çalışan sürücülerin icmal formlarını toplayıp mesai takiplerini yaparak Müdürlüğe bildirmek.

 5. Ay içerisinde yolluklu olarak geçici görevlendirilen personellerin listesini hazırlayıp ve Müdürlüğe bildirmek.

 6. Personellerin tayın bedellerinin her ay İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirmek.

 7. Her ay sonunda yerli ve mülteci hastalar için vaka hizmeti, fatura hizmeti ve muhasabe fişi gibi hizmetleri oluşturmak.

 8. ASOS ‘tan aylık olarak Başhekimlik personelinin oluşturulup, mesailerinin takibini yapmak.

 9. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.