ASOS Birimi
26 Şubat 2020


   

         İl Admini

 1. ASOS’un tüm bileşenlerinin koordinasyonu, denetlemesi yapar.

 2. Yeni bir istasyon açılması durumunda Bakanlık ile iletişime geçer ve istasyonun ASOS’a tanımlanmasını sağlar.

 3. ASOS’ta yeni ekip tanımlamalarını yapar.

 4. Aselsan ve Armakom tarafında ASOS’tan tanımlanan ekiplerin tanımlanmasını sağlar.

 5. Ekip takip ekranın (Arvento) işlerliğini sağlar.

 6. Teknik nedenlerden dolayı istasyon onayı görünmeyen fakat Aselsan/Armakomda kapalı olan vakalar için çözüm yolu üretir.

 7. Dış kurum ve dış ekip tanımlamalarını yapar.

 8. Dış kurum ve B tipi istasyonların kullanıcı takiplerini yapar. Kurumla ilgisi kesilen personelin kullanıcılarını iptal eder. Yeni bildirilen personeller için kullanıcı tanımlaması yapar.

 9. İnsan kaynakları tarafından kuruma başlayışı yapılan personel için yetki tanımlaması yapar .

 10. Yetki değişikliği taleplerini kontrol eder ve Başhekim onaylı yetki değişikliği talep formu ile gerekli düzenlemeyi yapar

 11. ASOS kullanan tüm personelin modüller üzerinde yaptığı işleri denetler.

 12. ASOS kullanımında yaşanan sorunlara çözüm bulur. İl bünyesinde çözülemeyen problemler için Bakanlık yetkililerine bilgi verir.

 13. Hastane Koordinasyon ekranının işlerliğini ve verilerin sürekli güncel olmasını sağlar. Sorunları üst amirine iletir.

 14. ASOS kullanıcı eğitimlerini verir.

 15. ASOS’ta karşılaşılabilecek sorunlar öneriler için Bakanlık Merkez Teşkilatıyla iletişime geçer.

 16. ASOS’un 7 gün 24 saat il’de sorunsuz çalışmasını sağlamak, mevcut problemleri tespit eder ve yetkililere iletir.

 17. ASOS programı ile ilgili çıkan sorunlara çözüm bulmak. Sürekli ulaşılabilir olmak.

 18. SAKOM’ a bildirim yapılması gereken durumlarda OYS(Olay Yeri Sorgulama ) paketini takip ederek veri girişini yapmak. Bakanlığa bildirim yapmak.

 19. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına diğer il admini yerine de görev yapmak.

 20. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatları yerine getirmek.