Tıbbi Cihaz-Biyomedikal Birimi
26 Şubat 2020


Tıbbi Cihaz Sorumlusu

 1. Tıbbi cihazların bakım/ onarım sürecinin ve yüklenici firmanın sözleşme hükümlerine uygun hareket etmesinin kontrol ve takibini yapmak.

 2. Teknik depoda bulunan malzemeleri günlük kontrol etmek, teslim alınan teslim edilen malzemeleri kayıt altına almak.

 3. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan tıbbi cihazların arıza takibini yapmak ve yapılan işlemleri ASOS a girmek.

 4. Tıbbi cihazların arıza durumlarında; ekip personellerine yedek sağlam tıbbi cihaz verip, arızalı olan cihazı yaptırmak üzere ilgili servise gönderip cihazın arızasının giderilmesini sağlamak.

 5. İstasyon nöbetçi ekiplerinin Tıbbi Cihaz Bakım Formunu zamanında tam ve eksiksiz olarak sisteme girmesini sağlamak ve uygun olanları onaylamak.

 6. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların envanter kaydını çıkarıp ASOS ve MKYS ye yükler ve sürekli güncel tutar.

 7. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlara verilen yeni demirbaş ve tıbbi cihazların envanter kaydını çıkarıp ASOS’a yükler Ayrıca Taşınır Kayıt Yetkilisine bilgi vererek MKYS ye yüklenmesini ve güncel tutulmasını sağlar.

 8. Glukometre test solüsyonları ile glukometrelerin iki ayda bir düzenli şekilde testlerinin yapılmasını sağlamak.

 9. Yedek ambulansların arka kabinlerini vakaya hazır hale getirerek günlük kontrollerini yapıp ASOS’ tan Ambulans Tıbbi Cihaz Kontrol Formlarını doldurmak. Eksiklikleri ana depodan temin ederek tamamlamak.

 10. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların kalibrasyon ve bakımlarını yaptırarak bilgilerini sisteme girer ve gerektiğinde kalibrasyon talebi oluşturur.

 11. Teslim alınan, teslim edilen tüm malzemelerin teslim tutanakları ve servis faturalarını dosyalamak ve Müdürlüğe göndermek.

 12. İhtiyaca göre tıbbi cihaz talep etmek, şartname hazırlamak.

 13. Yedek ambulansların arka kabinlerinde bulunan tıbbi cihazların temiz teslim alınıp, temiz teslim edilmesini sağlamak.

 14. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda birim kalite yönetimi çalışmalarında kendilerine verilen iş ve/veya işlemleri yapmak.

 15. Kullanıcı hatası olduğu düşünülen tıbbi cihazlar ile ilgili yürütülen  incelemelerde Disiplin Birimi ile koordineli çalışmak.

 16. İl Ambulans KKM Başhekimliği ve bağlı birimlerin emrinde kullanılan araç, gereç ve menkul kıymetlere gelen herhangi bir zarar söz konusu olduğunda müdahalenin önlenmesi ve zararın giderilmesi için gecikmeye mahal vermeden her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayarak Sağlık Müdürlüğü’ne intikal ettirmek.

 17. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 18. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

Tıbbi Cihaz Görevlisi

 1. İstasyon nöbetçi ekiplerinin Tıbbi Cihaz Bakım Formunu zamanında tam ve eksiksiz olarak sisteme girmesini sağlamak ve uygun olanları onaylamak.

 2. Tıbbi cihazların kalibrasyon planını, cihazların envanter listesi hazırlamak.

 3. Glukometre test solüsyonları ile glukometrelerin iki ayda bir düzenli şekilde testlerinin yapılmasını sağlamak.

 4. Yedek ambulansların arka kabinlerini vakaya hazır hale getirerek günlük kontrollerini yapıp ASOS’ tan Ambulans Tıbbi Cihaz Kontrol Formlarını doldurmak. Eksiklikleri ana depodan temin ederek tamamlamak.

 5. Başhekimliğe ait tüm tıbbi cihazların teknik depoda bulunanlar da dahil bakım ve kalibrasyonlarını yapılmasını sağlamak.

 6. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların arıza takibini yapmak ve yapılan işlemleri ASOS a girmek.

 7. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlar da kayıtlı bulunan tüm araçlarda ve depoda bulunan demirbaş ve tıbbi cihazların kalibrasyon ve bakımlarını yaptırarak bilgilerini sisteme girer ve gerektiğinde kalibrasyon talebi oluşturur.

 8. Ambulansların arka kabinlerinde bulunan tıbbi cihazların temiz teslim alınıp, temiz teslim edilmesini sağlamak.

 9. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam Servisi ettirmek.

 10. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.