Kalite Yönetim Birimi
26 Şubat 2020


Kalite Yönetim Direktörü

 1. İI Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Yönetim Sisteminin Sağlık Bakanlığı 112 Sağlıkta Kalite Standartları'na (SKS) uygun olarak hazırlanması, uygulatılması, düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, SKS için gerekli eğitimlerin Eğitim Birimine bildirilmesi ve kalite sistemindeki gelişmelerin uygulatılmasından sorumlu olmak.

 2. Kalite Yönetim Sistemi'nin İI Ambulans Servisi Başhekimliği’ne uygun olarak kurulmasında görev almak ve sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olmak.

 3. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili dokümanların (prosedür, talimat ve formlar vb.) yayımlanmasını, güncelliğini, sürekli kullanılır olmasını ve kontrolünü sağlamak. Ayrıca Kurumun ihtiyacına binaen; gerekli prosedür, talimat, form, görev tanımı ve rehber hazırlanmasını sağlamak.

 4. Revizyon görmüş dokümanların yeni hallerinin ASOS üzerinden birimlere ulaşmasını sağlamak, iptal edilmiş nüshaları birimlerden toplamak ve bir örneği dışında hepsini imha etmek.

 5. Kurum ve birimler için hedefler oluşturulmasını sağlamak ve bu hedeflerin takibini yapmak.

 6. 112 SKS Kriterleri kapsamında yılda 2 dönem öz değerlendirme turları yapmak.

 7. Öz değerlendirme turları sonrası gerektiğinde kök-neden analizlerini yapmak ve düzeltici önleyici faaliyet raporu oluşturmak.

 8. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek ve gerektiğinde kök-neden analizlerini yapmak ve düzeltici önleyici faaliyet raporu oluşturmak.

 9. Güvenlik Raporlama Sistemini(ilaç güvenliği, kesici-delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas v.s)  Çalışan Güvenliği Komitesi ile birlikte işletmek.

 10. İl performans puanlarına yönelik kök-neden analizleri yapılması ve üst yönetime rapor etmek.

 11. Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini takip etmek, birimlerde en güncel olanların kullanımda olmasını sağlamak.

 12. Düzeltici-Önleyici Faaliyet gerektiren formları teslim almak. Her türlü Düzeltici Önleyici Faaliyetleri onaylamak, takip ve kontrolünü yapmak.

 13. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili konularda toplantıları organize etmek.

 14. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili aksaklıklar ve eksiklikler hakkında üst yönetime bilgi vermek.

 15. Günlük kontrol formunun Acil Sağlık Hizmetleri Otomasyon Sistemi üzerinden yapılması, böylelikle takibin daha kolay yapılmasını sağlamak.Acil Sağlık Hizmetleri Otomasyon Sistemi üzerinden ekipler tarafından doldurulan Vaka Sonrası Temizlik ve Dezenfeksiyon Formunun kontrol etmek.

 16. Çalışan Güvenliği Birimi ile ortak yürütülen çalışmalarda görev almak.

 17. 113 Şiddet olaylarının bildirimini ve takibini yapmak, çalışanlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek, adli mercilerle iletişim kurmak.

 18. Hasta ve çalışanların geri bildirimlerinin alınmasına yönelik çalışmalar (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, görüş,  öneri ve şikayetlerin alınması gibi) yönetmelidir.

 19. 112 Başhekimlik girişinde bulunan resmi pano düzenini ve takibini yapmak.

 20. İl Sağlık Kalite Koordinatörlüğü ve diğer birimler ile koordineli çalışmak.

 21. EBYS üzerinden birime gelen-giden evrakların takibini ve yazışmaların takibini yapmak.

 22.    Başhekim ve Başhekim Yardımcısı tarafından verilecek birim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Değerlendirme Ekibi:

Oluşturulan değerlendirme ekipleri en az üç kişi tercihen yedekli olması amacıyla 4 sağlık personelinden oluşmalıdır.

Değerlendirme Ekip Sorumlusu

 1. 112 Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmek.

 2. Öz değerlendirme sürecinde KKM ile koordineli çalışmak.

 3. Öz değerlendirmenin SKS standartları çerçevesinde yapılmasını sağlamak

 4. Öz değerlendirme sırasında oluşabilecek aksaklıklarda Kalite Yönetim Direktörünü bilgilendirmek.

 5. Öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasını takip eder ve hazırlanan raporların hazırlayan bölümünü onaylar ve kontrol eden kısmını KYD’ne, Onay kısmını da Başhekim Yardımcısına ve Başhekime onaylatmak.

 6. Öz değerlendirme sonrası gerektiğinde Kalite Yönetim Direktörü ile beraber kök-neden analizlerini yapmak ve gerekirse düzeltici-önleyici faaliyet formu açmak.

 7. Kalite Yönetim Direktörü tarafından verilecek birim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

112 Kalite Çalışanı

 1. 112 Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmek.

 2. Öz değerlendirme Ekip sorumlusuna bağlı olarak görev yapmak.

 3. Öz değerlendirmenin SKS standartları çerçevesinde yapılmasını sağlamak

 4. Öz değerlendirme turlarına katılmak.

 5. Öz değerlendirme raporlarını hazırlamak

 6. Öz değerlendirme sonrası gerektiğinde yapılacak faaliyetlere katılmak.

 7. Lüzum halinde resmi aracı kullanmak.

 8. Kalite Yönetim Direktörü tarafından verilecek birim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.